Het Markermeer is een groot kunstmatig meer dat is ontstaan na de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het is een beschermd natuurgebied met een grote natuurwaarde. Net als veel andere kunstmatige meren in de wereld staat de ecologie echter onder druk. Het is slecht gesteld met de leefbaarheid: vogels en vissen verdwijnen in rap tempo. Om het tij te keren worden talloze initiatieven ontwikkeld, maar omdat we eigenlijk niet goed weten hoe het systeem werkt, is het ook niet duidelijk of die initiatieven wel het gewenste resultaat zullen hebben.

Fundamenteel onderzoek naar het ecologisch functioneren van het Markermeer is noodzakelijk voor een toekomstbestendig duurzaam beheer.

DSCN8662

Advertenties