Een boot waarmee experimenteel veldonderzoek kan worden verricht, leidt tot meer samenhang in het onderzoek en geeft zo een impuls aan een beter begrip en duurzaam beheer van grote kunstmatige meren wereldwijd.

harmbanner

Harm van der Geest, aquatisch ecoloog bij de Universiteit van Amsterdam, wil het ecologisch onderzoek in het Markeermeer samenhang geven en in een stroomversnelling brengen. Dat kan alleen als zijn team beschikt over een volwaardig onderzoeksschip, waarmee op een veilige manier experimenteel veldonderzoek kan worden verricht. ‘Een goed uitgerust onderzoeksschip stelt ons in staat het hele jaar door op ecologisch relevante locaties in het Markermeer monsters te verzamelen en metingen te verrichten. Nu is het vreemd genoeg eenvoudiger en veiliger om midden op zee onderzoek te doen dan op het Markermeer. Dat moet anders kunnen.’

Om de aanschaf van zo’n schip te kunnen financieren is het Amsterdam universiteitsfonds (AUF) een speciale campagne begonnen. Het Amsterdams Universiteitsfonds werft en beheert fondsen met als doel de behartiging van de belangen van de UvA en allen die bij de universiteit betrokken zijn. Dit doet de stichting door bestaande fondsen te beheren en actief nieuwe fondsen te werven, onder meer door een jaarlijkse campagne. Dit jaar draagt het fonds dus bij aan de aanschaf van een onderzoeksschip voor het Markermeer onderzoek.

Klik hier voor de website van de wervingscampagne 

uva_merk_auf-klein1

De boot wordt uitgerust met specialistische meetapparatuur en zal een impuls geven aan nieuwe onderzoeksprojecten en –samenwerkingen op het gebied van de biologie, de hydrologie, en de sedimentologie. ‘Het schip fungeert als vliegwiel in het onderzoek in het Markermeer en het bereiken van meer samenhang daarin’, verwacht Van der Geest. ‘Zo krijgen we beter inzicht in de ecologie van het meer en kunnen we effectiever inzetten op behoud van de leefbaarheid. Ook kan ons onderzoek hier leiden tot een beter begrip en duurzaam beheer van grote kunstmatige meren elders in de wereld. Zo dient de boot ook een hoger doel.’