Vandaag hebben we de resultaten van ons onderzoek naar de uitwisseling van fosfaat  tussen het water en de bodem gepresenteerd. In de grote zaal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in het Amsterdam werd het eerste Amsterdam Water Science symposium georganiseerd voor een internationaal publiek.

aws_logo_rgb_200x105-px

De belangrijkste conclusie van ons verhaal is dat de mariene oorsprong van de bodem (het was vroeger een zeebodem) een sterke invloed heeft op de voedselrijkdom van het meer. Chemische en biologische processen zorgen ervoor dat al het beschikbare fosfaat verdwijnt in de bodem en niet langer beschikbaar is voor primaire productie in het water. Hierdoor lijkt het of het meer steeds voedselarmer wordt. 

Deze waarnemingen hebben belangrijke consequenties voor maatregelen die we nemen om de ecologie van het meer te verbeteren. Zo speelt het vele slib wat in het meer aanwezig is een belangrijke rol in de fosfaathuishouding, een waarneming waarbij rekening moet worden gehouden als we willen gaan bouwen met slib.

Bron: H.G van der Geest & J.A. Vonk (2015). Sediment’s history defines future of constructed reservoirs in river deltas. Amsterdam Water Symposium, Amsterdam, The Netherlands.

awssymp

Advertentie